İlaçlama, Ankara, Firmaları, Şirketleri, 0312 244 82 05, BCK

Tayva ialçlama

Telefon : +90 312 285 81 91

Mobil: +90 544 535 82 05


Bizden Haberler

LALAMA DA DKKAT EDLMES GEREKEN HUSULAR - 21-04-2014

Dikkat Edilecek Hususlar;


Ýlaçlama yaptýracaðýnýz firmayla telefon görüþmenizde ruhsatý olup olmadýðýný sorun. Fakat ruhsatýmýz yoktur diyene pek rastlamazsýnýz o yüzden gelen servisten saðlýk bakanlýðýndan ilaç uygulama belgesini mutlaka isteyeceðinizi söyleyin. Sizin bilinçli müþteri olduðunuzu anlayacak ve zaten gelmeyeceklerdir. Gelseler de, saðlýðýnýz açýnýzdan ciddi sorunlar ortaya çýkmamasý için, ruhsatý görmeden ilaçlama yaptýrmayýnýz.

Genel Haþere Mücadelesi;

Haþereler ve kemirgenler firmalarýn prestij kaybýna neden olduðu gibi 200 hastalýk etkeni taþýmakta, tüm gýdalarý enfekte edebilmektedir. Hamam böcekleri pek çok patojen bakteri taþýrlar bunlarýn baþlýcalarý solmenella, staphylococus, streptococus ve coliform bakterileridir. Ayrýca pek çok insan hamam böceklerinin döküntü ve dýþkýlarýna karþý alerjik reaksiyon göstermektedir. Haþerelerle mücadelede, mücadele edilen canlýnýn biyolojik yapýsýný ve yaþam þeklini bilmek çok önemlidir. 3500 türü bulunan hamam böceðinin 3 türü þehirlerde yaþamaktadýr. Hamam böceði sorununu çözmek için profosyenel bir ekiple olaya müdahale etmek gerekir.Ankara Ýlaçlama Çözümlerinizde 

ANKARA ÝLAÇLAMA ÝLAÇ;

ANKARA ÝLAÇLAMA BCK ilaçlama olarak temel hedefimiz insan saðlýðýnýn yaný sýra doða ile dost ilaçlama sistemleri kullanmaktýr. Ýlaçlama servisi olarak garanti ilaçlama Ankara'nýn her yerinde her türlü ilaçlama probleminize çözüm oluyoruz.ANKARA ÝLAÇLAMA ÝLAÇLAMA EKONOMÝKTÝR.Ekonomik olmamýzýn temel sebebi ilaçlama malzemelerini toptan temin etmemizdir. ilaçlama sektöründe lider konuma sahibiz. Kendi elemanlarýmýzý çekirdekten yetiþtiririz ve gerekli sertifikalarý almalarý için saðlýk bakanlýðý onaylý sertifika donanýmlarýyla güçlendiririz.Amacýmýz temel olarak bu sektörde uzun soluklu bir çözüm olabilmek. Ýlaçlama sektöründe de bunu 15 yýldýr ayakta ve daha da büyüyerek göstermekteyiz. Haþere Ýlaçlama Haþereler ve kemirgenler firmalarýn prestij kaybýna neden olduðu gibi,200 hastalýk etkeni taþýmakta, tüm gýdalarý enfekte edebilmektedir. Hamam böcekleri pek çok patojen bakteri taþýrlar bunlarýn baþlýcalarý solmenella, staphylococus, streptococus ve coliform bakterileridir. Ayrýca pek çok insan hamam böceklerinin döküntü ve dýþkýlarýna karþý alerjik reaksiyon göstermektedir. Haþerelerle mücadelede, mücadele edilen canlýnýn biyolojik yapýsýný ve yaþam þeklini bilmek çok önemlidir. 3500 türü bulunan hamam böceðinin 3 türü þehirlerde yaþamaktadýr. Hamam böceði sorununu çözmek için profosyenel bir ekiple olaya müdahale etmek gerekir. Amatör yöntemlerle yapýlan mücadeleler sorunu ortadan kaldýrmadýðý gibi, haþerelerin saklanmalarýný, direnç geliþtirmelerini ve çoðalmalarýný teþvik etmektedir. Baþarýsýz bir mücadele için harcanan emek ve para boþa giderek ekonomik kayba neden olmaktadýr. Konut ofis gibi yerlerde 12 uygulamayla kontrol saðlanýrken; otel, restorant ve benzeri imalat ve popülâsyonun yoðun olduðu ortamlarda aylýk periyodik uygulamalar yapýlmasý gerekmektedir. Hamam böceði popülasyonunun yoðun olduðu ortamlar, profesyonel bir ekip ve periyodik bir uygulamayla ortadan kalkmatadýr.

Hizmet Kategorileri


LACLAMA YAPTIGIMIZ LELER
Ankara lalama
Neden lalama Yapmalyz
Hamam Bcekleri ve zellikleri
Kalorifer Bcegi ve zellikleri
Akrep ve zellikleri
Bina lalama
Zaral Haaereler
Ev lalama Hizmeti
A.elence lalama irketleri
Akdere lalama irketleri
Abidinpaa lalama irketleri
Bilkent lalama irketleri
Akyurt lalama irketleri
Altnda lalama irketleri
Aydnlk Evler lalama irketleri
Ayranc Temizlik irketleri
Bahelievler lalama irketleri
Balgat lalama irketleri
Batkent lalama irketleri
Beysukent lalama irketleri
Birlik lalama irketleri
ankaya lalama irketleri
ayyolu lalama irketleri
Cebeci lalama irketleri
Cevizlidere lalama irketleri
ukurambar lalama irketleri
Demetevler lalama irketleri
Dikmen lalama irketleri
Elvankent lalama irketleri
Emek lalama irketleri
Emirler lalama irketleri
Eryaman lalama irketleri
Esat lalama irketleri
Etimesgut lalama irketleri
Etlik lalama irketleri
Fatih lalama irketleri
G.O.P ilalama irketleri
Gazi lalama irketleri
Glba ilalama irketleri
Hasky lalama irketleri
lker lalama irketleri
ncek lalama irketleri
Karaprek lalama irketleri
Kaya lalama irketleri
Kazan lalama irketleri
Keiren lalama irketleri
Kzlay lalama irketleri
Kolej lalama irketleri
Konutkent lalama irketleri
Kurtulu lalama irketleri
Mamak lalama irketleri
Natayolu lalama irketleri
Ostim lalama irketleri
veler lalama irketleri
Pursaklar lalama irketleri
Polatl lalama irketleri
amaz lalama irketleri
Sincan lalama irketleri
Siteler lalama irketleri
Sokullu lalama irketleri
Trkkonut lalama irketleri
Ulus lalama irketleri
mitky lalama irketleri
Yaamkent lalama irketleri
Yenimahalle lalama irketleri
Yldz lalama irketleri
Yznc Yl lalama irketleri
Hamam Bcei ve zellikleri
Kalorifer Bcei ve zellikleri
Akrep Bcei ve zellikleri
vedik lalama irketleri
Stz lalama irketleri

Bizden Haberler

21-04-2014
ANKARA LALAMA OLARAK TM LELER DE HZMETNZDEYZ devamı...


21-04-2014
ANKARA LALAMA RKET BCK devamı...


21-04-2014
LALAMA DA DKKAT EDLMES GEREKEN HUSULAR devamı...